Eivissa i Formentera Aigua de Mar no utilitza en cap de les seves etapes substàncies químiques, ni materials que puguin alterar la composició original de l'Aigua de Mar. Advoquen per la bio-sostenibilitat dels recursos mediambientals. Capten l'Aigua de Mar a mar obert, on conflueixen els corrents, les quals s'aglomeren el plàncton, que té la capacitat de transformar el mineral inorgànic ja existent al mar, a orgànic, és a dir assimilable per al nostre organisme; i aquesta és la base irrefutable perquè l´Aigua de Mar tingui un efecte terapèutic. Així com Quinton va deduir, l'Aigua de Mar neta (esterilitzada mitjançant filtració a baixa temperatura, i no mitjançant elevació de la temperatura ja que això altera les seves propietats) i amb una adequada concentració de sals (Extraient en zones específiques denominades vòrtex marins), té propietats terapèutiques sobre els organismes vius.

Aigua de Mar Hipertónica

Aigua de Mar Hipertónica

Aigua de mar extreta en mar obert, en llocs on els corrents marins mantenen l'aigua de mar…

Veure producte
Aigua-de-Mar

Aigua-de-Mar

Envàs BIB: Producte respectuós amb el medi ambient, dissenyat per allargar la vida de l'…

Veure producte